j a a p  v e r h o e v e n  |  f o t o g r a f i e

h o m e

g a l l e r y

a b o u t

c o p y r i g h t

Jaap Verhoeven (1962) is een in Nederland wonende en werkende autodidactische amateurfotograaf.

Jaap streeft in zijn werk niet noodzakelijkerwijs naar technische perfectie. Hij probeert interessante beelden te creëren. Foto’s die mooi zijn om naar te kijken en Photoshop is daarbij geen vies woord. Plezier in zijn werk is het allerbelangrijkst. Het is zijn doel om schoonheid in verschillende vormen, kleuren, sferen en details te vangen. Om te spelen met licht, vorm en compositie. Hij vindt inspiratie in de natuur, voorwerpen, plaatsen en mensen om hem heen. De beelden komen tot leven in zijn hoofd, in zijn camera, maar vooral ook tijdens het bewerkingsproces.

Hartelijk dank voor je bezoek! Geniet van zijn werk...


Jaap Verhoeven (1962) is a self taught amateur photographer from The Netherlands.

Jaap does not necessarily strive for technical perfection. He tries to create interesting images. Images that are pleasureable to look at. Doing so, Photoshop is not a dirty word... But most important of all, he wants to have fun making photos. His goal is capturing beauty in different shapes, colours, atmospheres and details. To play with light, form and composition. Inspiration comes from nature, objects, places and people surrounding him. Images come to life in his mind, his camera, but especially also through the process of editing.


Thank you very much for stopping by! Enjoy his work…

h o m e

g a l l e r y

a b o u t

c o p y r i g h t